جک پالت قیچی

جک پالت قیچی محصولی بسیار کارآمد با قابلیت های گوناگون مانند یک جک پالت معمولی، یک میز کار و یا سکوی مخصوص می باشد. این نوع جک پالت  برای مکان‌هایی که نیاز به بالا آمدن پالت بار روی شاخک جک پالت  به مقدار معین است، مورد استفاده قرار میگیرد و از آن میتوان به عنوان یک میزکار که حاوی بار قابل جابجایی است، استفاده شود.  مشخصه بارز ارتفاع گیری این دستگاه از خم و راست شدن بی مورد کاربر در تخلیه و بارگیری جلوگیری می کند.

دسته: